373161

Contacts

Confucius Institute Office 

Shanghai Finance University 

Rm 309, Jinbao Building, No. 995 Shangchuan Road, Shanghai, 201209


Ms. Huang Yi 

Email: huangyi@sfu.edu.cn

Tel: +86-21-33935418

Fax: +86-21-68682684